Es ticu

Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes Radītāju,
un uz Jēzu Kristu, Viņa vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu,
kas ir ieņemts no Svētā Gara,
piedzimis no Jaunavas Marijas,
cietis zem Poncija Pilāta,
krustā sists, nomiris un apbedīts, nokāpis ellē,
trešajā dienā augšāmcēlies no miroņiem,
uzkāpis debesīs,
sēž pie Dieva, visvarenā Tēva, labās rokas,
no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.

Es ticu uz Svēto Garu, svēto, katolisko Baznīcu,
svēto sadraudzību, grēku piedošanu,
miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen.

Tēvs mūsu..., Esi sveicināta..., Gods lai ir...

Tēvs mūsu

Tēvs mūsu, kas esi debesīs,
svētīts lai top Tavs Vārds,
lai atnāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.

Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,
un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna. Amen.

Esi sveicināta, Marija

Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā,
Kungs ir ar tevi;
tu esi svētīta starp sievietēm,
un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus.

Svētā Marija, Dieva Māte,
lūdz par mums, grēciniekiem,
tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

Gods lai ir

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,
un mūžīgi mūžam. Amen.