Svētku dienas

Kā galvenā svētku diena visā Baznīcā uz apustuliskās tradīcijas pamata ir jāsvētī svētdiena, kurā tiek svinēta pashālā noslēpuma piemiņa. Tāpat kā obligātās svētku dienas ir jāievēro:

 • Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšanas svētki (25. dec)
 • Epifānijas svētki (6. jan)
 • Debesskāpšanas svētki
 • Vissvētākā Sakramenta svētki
 • Dieva Dzemdētājas svētki (1. jan)
 • Dievmātes Bezvainīgās Ieņemšanas svētki (8. dec)
 • Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētki (15. aug)
 • Sv. Jāzepa svētki (19. mar)
 • Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila svētki (29. jūn)
 • Visu Svēto diena (1. nov)

Mūsu draudzē apstiprinātās atlaidu dienas (draudzes svētki)

 • Dievmātes Bezvainīgās Ieņemšanas svētki (titulum ecclesiae)– 8. decembris
 • Sv. Ģimenes (Jēzus, Marija, Jāzeps) svētki – svētdienā pēc Ziemassvētkiem
 • Kunga Pasludināšanas svētki – 25. marts vai arī, ja iekrīt Lielajā nedēļā, tad svētki tiek pārcelti pēc Lieldienu oktāvas.
 • Kristus Augšāmcelšanās – Lieldienas.
 • Vasarsvētki – Dieva Svētā Gara nosūtīšana – 40 stundu atlaidas
 • Sv. Jura diena – 23. aprīlim tuvākā svētdiena
 • Sv. Jāņa Kristītāja diena – 24. jūnijs
 • Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētki – 15. augusts
 • Sv. Rožukroņa Karalienes svētki – oktobra mēnešā 1. svētdiena.

Draudzes paziņojumi

Svētdienas skola

Dievkalpojumiem no Jelgavas katedrāles var sekot līdzi tiešsaistē:

facebook.com/JelgavasKatedrale
youtube.com/JelgavasKatedrale
ej.uz/JelgavasKatedrale

Tiešraides darba dienās notiek 7:30 un 18:00.

Visiem, kas var apmeklēt baznīcu, svētdienas dievkalpojumā ir jāpiedalās klātienē.

Radio Marija Latvija (FM 97,3)

Tiešraides no Jelgavas katedrāles Radio Marija:

 • maijā plkst. 18:00 4.,11.,15.,21.,27.datumā