Aktivitātes draudzē

Adorācija

Adorācija

Ik mēneša pirmajā svētdienā un piektdienā - no plkst. 10:00-11:00.
Piektdienās - plkst. 18:00 Euharistija, pēc tās adorācija līdz 19:30

Alfa kurss
Kursi notiek rudenī un pavasarī, Katehēzes centrā, Akadēmijas ielā 14, trešdienu vakaros plkst. 19:00. Kursa beidzējiem būs iespēja kristīties un/vai iesvētīties.

 

 
Svētdienas skola domāta bērniem, kas gatavojas:
  • Kristībai,
  • Grēksūdzei,
  • Pirmajai Svētajai Komūnijai (Iesvētīšanai),
  • Iestiprināšanai,
  • vēlas papildināt savas ticības mācības zināšanas.

Nodarbības notiek svētdienās plkst. 9:30 (tiem, kas Svētdienas skolu apmeklē pirmo gadu) un sestdienās 17:00 (tiem, kas gatavojas Iestiprināšanai vai vēlas papildināt savas ticības mācības zināšanas).

Sīkāka informācija pa tel.: māsa Tabita - 29871737. 

 

Bērnu ansamblis „Prieka graudiņi” piektdienās plkst.18.00 Baltajā mājā, Akadēmijas ielā 14. Sīkāka informācija pa tel.: m. Tabita - 29871737.

Jauniešu tikšanās

Jauniešu vakari sestdienās Katoļu ielā 11. Vada: Karīna, tel. 25930456.

 

Kustība "Laulāto Tikšanās"
Sīkāka informācija pa tel.:
Andris Kapsis - 20254743.

Saderināto un iemīlējušos tikšanās kurss
Sīkāka informācija www.laulatiem.lv vai pa tel.:
Andris Kapsis - 20254743.

 

Marijas Leģions
Ceturtdienās plkst. 18:00 Svētā Mise, Katedrālē, Katoļu iela 11.
Plkst. 19:00 Marijas Leģiona sanāksme, Kūrijas telpās, Katoļu iela 11.

Sīkāka informācija pa tel.: Ina Čopa - 29569225.

 

Grāmatu galds
Katedrālē, Katoļu iela 11.
Darbojas baznīcā pie ieejas pirms un pēc ikdienas vai svētdienas sv. Mises.

Izmantojiet iespēju iegādāties kristīgo literatūru!

Draudzes koris
Turpina uzņemt jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek ceturtdienās plkst. 19:00 un svētdienās pirms plkst. 11:00 sv. Mises kora telpā (katedrālē).

Sīkāka informācija pa tel.: 26189762 (Vita Zakse), vai 28318526 (Dace Laure).

Nāc un pievienojies mums!

Lūgšanu grupa krievu valodā
Svētdienās pēc svētās Mises plkst. 11:00 Katoļu iela 11 kūrijas telpās.

Sīkāka informācija pa tel.: Vladimirs Smirnovs – 26791896

 
 

Vīru tikšanās

Otrdienās pēc vakara sv. Mises.

Kontaktpersona - Andris Kapsis, tel. 20254743.