Gatavojoties laulībām

 • Jāpiesakās 6 mēnešus iepriekš pie priestera.
  pr. Jurijs Gorbačevskis – 271 61 137; 254 20 014
 • Jāsatiekas ar priesteri, lai pārrunātu par laulību.
 • Jāapmeklē ticības mācības kursa 8 nodarbības, kas notiek sestdienās plkst. 9:00 krievu valodā un plkst. 18:00 latviešu valodā. Ja nevar iekļauties šajos laikos, jāvienojas ar priesteri vai karmelīšu māsām, mob. 282 02 009, par individuālu tikšanās laiku.
 • Jāapmeklē Saderināto un iemīlējušos tikšanās kursus. Pieteikšanās:
  Mob. Tel.: Arvils 26341100 un Sanita 29126110
  E-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
  Mājas lapa: http://www.laulatiem.lv
 • Jāapmeklē konsultāciju par Dabīgo ģimenes plānošanu (ir iekļauta Saderināto kursos).
  Pieteikšanās:
  Mob. Tel.: 266 96 147 (Baiba) 29191860 (Marks)
 • Jāiesniedz sekojoši dokumenti laulības reģistrēšanai (ja nav jau reģistrējušies CAR):
  • aizpildītu iesnieguma formu laulības reģistrācijai
  • laulājamo pasu kopijas, uzrādot oriģinālu
  • dzīvesvietas deklarācijas
  • ārsta izziņu par veselības stāvokli
  • liecinieku pasu kopijas, uzrādot oriģinālu
  • kvīts par valsts nodevas samaksu Ls 5,- apmērā. Nodeva iemaksājama Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai (reģistrācijas Nr. 90000049529), konti:
   LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS „SEB banka”)
   LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS „Swedbank”)
   LV86 LHZB 3000 0420 4000 1 (VAS „Lavtijas Hipotēku un zemes banka”)
   LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS „Citadele banka”)
   LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS „DnB Nord banka”)
   Iemaksas mērķis: Valsts nodeva par laulības reģistrāciju.
 • Tiem katoļiem un pareizticīgajiem, kuri jau iepriekš bija precējušies, bet nebija laulājušies baznīcā – iepriekšējās civillaulības šķiršanas apliecība vai tiesas sprieduma noraksts.
 • Ja iepriekšējais laulātais draugs ir miris – viņa miršanas apliecība.
 • Dienu vai divas pirms laulībām ir jāsaņem Izlīgšanas sakraments (grēksūdze) un jāpieņem Sv. Komūnija.

Laulības sakraments

Laulības sakramenta žēlastība ir domāta laulāto mīlestības pilnveidošanai, viņu nešķiramās vienības stiprināšanai. Šīs žēlastības avots ir Kristus.

Laulība ir sakraments, kurā Dievs svētī vīrieti un sievieti, dodot viņiem tiesības laulāto kopdzīvei, kā arī žēlastības, kas palīdz veikt laulāto pienākumus.

Priesteris vai diakons Baznīcas vārdā pieņem laulāto piekrišanu un sniedz tiem Baznīcas svētību. Laulība tiek noslēgta vismaz divu liecinieku klātbūtnē. Laulības pamatā ir laulības slēdzēju savstarpējā piekrišana, tas ir vēlēšanās sevi dāvāt viens otram pilnīgi un galīgi, ar mērķi dzīvot uzticībā un auglīgā mīlestības derībā.

Atbildod uz priestera jautājumiem, līgavainis un līgava apliecina, ka laulībā dodas pēc pašu vēlēšanās un ir gatavi uzņemties laulības pienākumus. Pēc tam priesteris tiem saka priekšā laulības zvēresta vārdus, ko laulājamie atkārto. Tāds ir būtiskais laulības rits.

Laulība parasti notiek Svētās Mises laikā. Tāpēc jau laikus jāsagatavojas Gandarīšanas sakramenta pieņemšanai.

Gatavojoties laulībai, jau laikus jāierodas pie priestera, lai noskaidrotu, vai nav kādu kanonisku šķēršļu iecerētajai laulībai. Baznīca neiesaka laulību starp dažādu kofesiju pāstāvjiem, jo atšķirīgi reliģiskie uzskati var traucēt gan laulāto saprašanos, gan bērnu audzināšanu reliģiskajos jautājumos.

Līdz laulību dienai katram jādzīvo šķīstībā un atturībā, jo laulāto tiesības dod tikai derīgi noslēgta laulība.

Derīgi noslēgta laulība ir nešķirama.

Ja tomēr ir grūti dzīvot kopā, vīrs un sieva var dzīvot atsevišķi, bet ne viens, ne otrs nevar precēties ar kādu citu.

Katoļticīgie, kas apprecas, neievērojot laulības normas, atrodas smaga grēka stāvoklī, jo nevar saņemt grēku piedošanu.

Draudzes paziņojumi

ALFA kurss sāksies 21. februārī.

Draudzes koris turpina uzņemt jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek ceturtdienās 19:00 kora telpā (katedrālē) un svētdienās 10:00 pirms Sv.Mises. Nāc un pievienojies mums!
26189762 (Vita)
vitazakse@inbox.lv