Kristības un Iesvētības

Kristības notiek sestdienās plkst. 10:00 krievu valodā un plkst. 11:00 latviešu valodā, izņemot dienas, kad iekrīt svētku dievkalpojumi.
Bērni līdz 7 gadu vecumam Kristības sakramentu var saņemt bez sevišķām apmācībām (vecākiem jāaizpilda anketa). Krustvecākiem ir jābūt praktizējošiem katoļiem. Uz kristībām ir jāpieteicas apmēram nedēļu iepriekš jeb agrāk. Apjomīgu Kristības aizbildņu vārdu sarakstu un viņu dzīves aprakstus angļu valodā varat apskatīt catholic.org/saints/stindex.php. Latviešu valodā svēto vārdus var atrast lūgšanu grāmatiņā "Slavējiet Kungu".

Ja kristību kandidātam ir vairāk par 7 gadiem, tad ir jānāk uz nodarbībām ticības pamatu apgūšanai. Nodarbības bērniem notiek Svētdienas skolā sākot ar septembri (tuvāka informācija pa tālr. 630 81 601).

Krustiņu, svecīti, katehismu un citas kristībām nepieciešamās lietas var iegādāties baznīcas grāmatu galdā, kas atrodas pie ieejas baznīcā.

Pieaugušajam vai bērnam kristības var pieteikt pie pr. Jurija Gorbačevska 27161137 vai pr. Arņa Vizbeļa 26466355. Ja kristības vēlaties kādā citā laikā, par to ir jāvienojas ar priesteri.

Priesteri var satikt pirms un pēc darbdienu un svētdienas dievkalpojumiem baznīcā vai kūrijas ēkā (lielā ēka aiz baznīcas) citā laikā, tomēr tad vēlams iepriekš pieteikties.

Iesvētības

Iesvētības (pirmo sakramentu saņemšana) bērniem notiek pavasarī pēc Svētdienas skolas beigšanas, bet pieaugušajiem pēc vienošanās.

Bērni un pieaugušie, kas ir iepriekš pieteikušies un sagatavojušies Iestiprināšanas sakramentam, to var saņemt Vasarsvētku dienā.

Draudzes paziņojumi

Draudzes koris turpina uzņemt jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek ceturtdienās 19:00 kora telpā (katedrālē) un svētdienās 10:00 pirms Sv.Mises. Nāc un pievienojies mums!
26189762 (Vita)
vitazakse@inbox.lv