Kristības un Iesvētības

Kristības notiek sestdienās plkst. 10:00 krievu valodā un plkst. 11:00 latviešu valodā, izņemot dienas, kad iekrīt svētku dievkalpojumi. Bērni līdz 7 gadu vecumam Kristības sakramentu var saņemt bez sevišķām apmācībām (vecākiem jāaizpilda anketa). Krustvecākiem ir jābūt praktizējošiem katoļiem. Uz kristībām ir jāpieteicas apmēram nedēļu iepriekš jeb agrāk.

Ja kristību kandidātam ir vairāk par 7 gadiem, tad ir jānāk uz nodarbībām ticības pamatu apgūšanai. Nodarbības bērniem notiek Svētdienas skolā sākot ar septembri (tuvāka informācija pa tālr. 630 81 601).

Krustiņu, svecīti, katehismu un citas kristībām nepieciešamās lietas var iegādāties baznīcas grāmatu galdā, kas atrodas pie ieejas baznīcā. Kristību pieteikuma anketu, lūgums nodot priesterim (tajā otrdienā tikšanās reizē, kad notiek pārrunas).

Pieaugušajam vai bērnam kristības var pieteikt, sarunājot datumu un laiku, pie pr. Jurija Gorbačevska 27161137 vai pr. Agra Ruļuka 28677846. Ja kristības vēlaties kādā citā laikā, par to ir jāvienojas ar priesteri.

Priesteri var satikt pirms un pēc svētdienas un darbdienu dievkalpojumiem.

Vecākiem un krustvecākiem pārrunas par kristībām notiek katru otrdienu plkst. 19:00 kūrijas bibliotēkā (liela ēka pagalmā aiz baznīcas). Pirms otrdienas tikšanās sazināties ar priesteri Agri Ruļuku. Lūgums iepriekšējā dienā paziņot telefoniski par ierašanos uz šo tikšanos.

Iesvētības

Iesvētības (pirmo sakramentu saņemšana) bērniem notiek pavasarī pēc Svētdienas skolas beigšanas, bet pieaugušajiem pēc vienošanās.

Bērni un pieaugušie, kas ir iepriekš pieteikušies un sagatavojušies Iestiprināšanas sakramentam, to var saņemt Vasarsvētku dienā.

Draudzes paziņojumi

ALFA kurss sāksies 21. februārī.

Draudzes koris turpina uzņemt jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek ceturtdienās 19:00 kora telpā (katedrālē) un svētdienās 10:00 pirms Sv.Mises. Nāc un pievienojies mums!
26189762 (Vita)
vitazakse@inbox.lv