Vēsturiskie posmi

Jelgavas Baznīcas vēsturi var iedalīt sešos posmos: