Vēsturiskie posmi

Jelgavas Baznīcas vēsturi var iedalīt sešos posmos:

  • 1630 – 1672. g. Jelgavas katoļu baznīcas sākums.
  • 1672 – 1773. g. Jezuītu darbošanās Jelgavā.
  • 1773 – 1902. g. Pēc-jezuītu laiks Jelgavā.
  • 1902 – 1944. g. Mons. Kazimira Jasenas darbība Jelgavā.
  • 1944 – 1996. g. Baznīcas atjaunošana un padomju okupācija.
  • 1996 – ... Baznīca kļūst par KATEDRĀLI ar bīskapa sēdekli Jelgavā.