Dievnama nosaukums

Paskaidrojums par Jelgavas katoļu dievnama nosaukumiem – par Svētā Jura baznīcu un Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāli.

1642-43. gadā Kurzemes hercogs Fridrihs Jelgavā katoļiem uzcēla nelielu mūra baznīcu, kas tika veltīta svētā Jura godam. Darbi pilnībā tika nobeigti tikai 1645. gadā.

19. gs. bija vairāki centieni veikt nopietnus remonta darbus, jo “baznīcas iekšpuse pastāvīgi ir bijusi mitra... Ja ne lielais mitrums baznīcā, tad tā varbūt vēl šodien stāvētu savā vietā, bet no mitruma sienas ir sākušas irt. Tāpēc jelgavniekiem vajadzēja pie jaunās baznīcas būves.” Francijas revolūcijas laikā Jelgavā dzīvoja Francijas karalis Ludviķis XVIII ar piederīgajiem.

Laikā no 1902-1906. gadam par Spānijā, Portugālē un Francijā savāktiem līdzekļiem, grāfa Plātera pabalsta un pārdotu dārgakmeni, tās vietā tika uzcelta baznīca no sarkaniem ķieģeļiem gotiskajā stilā un iesvētīta Bezvainīgās Jaunavas Marijas godam [kas bija populārs tituls iesvētāmajām baznīcām tajā laikā, kas saistās ar Dievmātes parādīšanos 1858. g. Lurdā, Francijā].

1925. gada 20. aprīlī bīskaps Jāzeps Rancāns to konsekrēja Bezvainīgās Jaunavas Marijas godam (mūra baznīcas tiek ne tikai iesvētītas, kā koka baznīcas, bet pēc tam arī konsekrētas, tā ir vismaz pie katoļiem). Kara darbības rezultātā, 1944. gada jūlija beigās baznīca nodega un palika tikai izdegušās baznīcas mūri. Pēc kara 1948. g. tika uzsākta baznīcas atjaunošana. 1992. gadā tika atjaunots arī tornis.

1995. gada 2. decembrī Pāvests Jānis Pāvils II deva rīkojumu izveidot Jelgavas diecēzi un par tās sēdekli nozīmēja Bezvainīgās Jaunavas Marijas baznīcu, piešķirot tai katedrāles statusu, ar visām tās tiesībām un privilēģijām. 1995. gada 7. decembrī Pāvests Jānis Pāvils II par jaunizveidotās Jelgavas diecēzes bīskapu nozīmēja Antonu Justu, kurš tika konsekrēts 1996. g. 6. janvārī Romā.

1996. gada 25. martā svētku svētās Mises laikā Jelgavā notika augšminēto rīkojumu (bullu) svinīga nolasīšana un Antona Justa svinīga ievadīšana Jelgavas diecēzes bīskapa amatā (inaugurācija). Ir jāuzskata, ka ar šo inaugurāciju baznīca fakatiski ieguva katedrāles statusu (lat. ‘katedra’ tulkojums ir ‘sēdeklis’).

Objekts ir kultūras piemineklis nr. 5150, valsts nozīmes arhitektūras grupā.