Dievkalpojumi septembrī 2021

3. septembrī, mēneša 1. piektdiena. 9:00 sv. Mise poļu/krievu valodā, adorācija līdz 11:00. 11:00 sv. Mise, Vissv. Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts. 18:00 sv. Mise, adorācija līdz 19:30.

5. septembris, svētdiena. 9:00 Sv. Mise poļu/krievu valodā, adorācija līdz 11:00. 11:00 Sv. Mise, Vissv. Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts.
18:00 Sv. Mise. Ziedojumi RARZI atbalstam.
10:00 Svētdienas skolas bērnu vecāku sapulce Akadēmijas ielā 14.
13:00 Akadēmijas ielā 14 2.katehēze pirms Iestiprināšanas sakramenta.

8. septembris, trešdiena. Vissv. Jaunavas Marijas dzimšanas svētki. 7:30, 11:00 un 18:00 sv. Mise.

12. septembris, svētdiena. Sv.Mises 09:00 poļu/krievu valodā, 11:00, 18:00. Ziedojumi Svētās zemes svētvietu uzturēšanai.
13:00 Akadēmijas ielā 14 3. katehēze pirms Iestiprināšanas sakramenta.

13. septembris, pirmdiena. 11:00 pateicības sv. Mise par bīskapa Edvarda Pavlovska 10 bīskapa kalpojuma gadiem Jelgavas diecēzē.

14. septembris, otrdiena. Svētā Krusta paaugstināšanas svētki. 7:30 un 18:00 sv. Mise.

19. septembris, svētdiena. 09:00 Sv. Mise poļu/krievu valodā, 11:00 Sv. Mise ar Iestiprināšanas sakramenta piešķiršanu. 18:00 sv. Mise.

21. septembris, otrdiena. Svētā apustuļa un evaņģēlista Mateja svētki. 7:30 un 18:00 sv. Mise.

26. septembris, svētdiena. 09:00 Sv. Mise poļu/krievu, 11:00 Sv. Mise.

29. septembris, trešdiena. Sv. erceņģeļu Miķeļa, Gabriēla un Rafaēla svētki. 7:30 un 18:00 sv. Mise.

Pāvesta lūgšanu nodoms septembrim: “Lūgsimies par Baznīcu, lai tā saņem no Svētā Gara žēlastību un spēku tikt pārveidotai Evaņģēlija gaismā!”

Lūgums pieteikties kalpošanai Zupas virtuvē pirmdienās un otrdienās no 9:00-13:00 Akadēmijas ielā 14. (t. 29842811)

Dievnamā jāievēro LR normatīvo aktu prasības covid-19 izplatības ierobežošanai. Ikviens ir aicināts īpaši izvērtēt riskus pirms apmeklēt dievnamu.

Draudzes paziņojumi

Vecāku sapulce par Svētdienas skolu

Svētdienas skolas Jēzus Sirds grupa

Papildus sv. Mises svētdienās - 18:00 LV

Dievkalpojumiem no Jelgavas katedrāles var sekot līdzi tiešsaistē:

facebook.com/JelgavasKatedrale

youtube.com/JelgavasKatedrale

(ej.uz/JelgavasKatedrale)

Tiešraides Facebook un YouTube notiek darbadienās 7:30 un 18:00. Svētdienās 9:00 PL/RU, 11:00 LV un 18:00.

Radio Marija Latvija (FM 97,3)

Tiešraides no Jelgavas katedrāles Radio Marija:

  • 3.,10.,12.,19.,24.,27.jūlijā, pl. 18.00

Katedrāle atvērta individuālai lūgšanai: darbadienās 6-19, svētdienās 6-17.

Dievnamā jāievēro LR normatīvo aktu prasības covid-19 izplatības ierobežošanai.