Dievkalpojumi Lieldienu laikā 2021

11. aprīlis, Kunga Žēlsirdības svētdiena. Lieldienu oktāvas noslēgums. 09:00 Sv. Mise poļu/krievu valodā, 11:00 un 18:00 Sv. Mise.

18. aprīlis, Lieldienu 3.svētdiena. 09:00 Sv. Mise poļu/krievu valodā, 11:00 Sv. Mise, 18:00 Sv. Mise.

25. aprīlis, Lieldienu 4.svētdiena jeb Labā Gana svētdiena, 09:00 Sv. Mise poļu/krievu valodā, 11:00 Sv. Mise, 18:00 Sv. Mise.

2. maijs, Lieldienu 5.svētdiena. 09:00 Sv. Mise poļu/krievu valodā, 11:00 Sv. Mise, 18:00 Sv. Mise.

7.maijs, mēneša 1. piektdiena. 9:00 sv. Mise poļu valodā, adorācija līdz 11:00. 11:00 sv. Mise, Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts. 17:30 Rožukronis. 18:00 sv. Mise, Vissv. Jaunavas Marijas litānija. Adorācija līdz 19:30.

 

9. maijs, Lieldienu 6.svētdiena. 09:00 Sv. Mise poļu/krievu valodā, 11:00 Sv. Mise, 18:00 Sv. Mise.

13. maijs, ceturtdiena, Kunga Debesskāpšana, Lieli svētki. 09:00 Sv. Mise poļu/krievu valodā, 11:00 Sv.Mise. Procesija ar Krustu un augšāmcēlušā Kristus statuju, 18:00 Sv. Mise. Ziedojumi Svētās zemes svētvietu uzturēšanai. Rītdien sākas Novenna Dieva Svētā Gara godam.

16. maijs, Lieldienu 7.svētdiena. 09:00 Sv. Mise poļu/krievu valodā, 11:00 Sv. Mise, 18:00 Sv. Mise.

23. maijs, svētdiena, Svētā Gara Nosūtīšana (Vasarsvētki), Lieli svētki. 09:00 Sv. Mise poļu/krievu valodā, 11:00 Sv. Mise. 18:00 Sv. Mise.

24. maijs, pirmdiena, otrie Vasarsvētki, Vissvētākās Jaunavas Marijas - Baznīcas Mātes svētki. 09:00 Sv. Mise poļu/krievu valodā, 11:00 Sv. Mise, 18:00 Sv. Mise.

27. maijs, ceturtdiena, Mūsu Kunga Jēzus Kristus Augstā un Mūžīgā Priestera svētki. 07:30 Sv. Mise, 18:00Sv. Mise.

30. maijs, Vissvētās Trīsvienības svētku svētdiena. 09:00 Sv. Mise poļu/krievu valodā, 11:00 Sv. Mise, 18:00 Sv. Mise.

3. jūnijs, ceturtdiena, Kristus Miesas un Asiņu svētki. 09:00 Sv. Mise poļu/krievu valodā, 11:00 Sv. Mise, 18:00 Sv. Mise.

4.jūnijs, mēneša 1. piektdiena. 9:00 sv. Mise poļu valodā, adorācija līdz 11:00. 11:00 sv. Mise, Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts. 18:00 sv. Mise. Adorācija līdz 19:30.

6. jūnijs, svētdiena. 09:00 Sv. Mise poļu/krievu valodā, 11:00 Sv. Mise, 4 evaņģēliju lasījumi. 14:00 Kapusvētki Dalbes kapos. 18:00 Sv. Mise.

13. jūnijs, svētdiena. 09:00 Sv. Mise poļu/krievu valodā, 11:00 Sv. Mise, 14:00 Kapusvētki Baložu kapos. 18:00 Sv. Mise.

Draudzes paziņojumi

Papildus sv. Mises svētdienās - 18:00 LV

Dievkalpojumiem no Jelgavas katedrāles var sekot līdzi tiešsaistē:

facebook.com/JelgavasKatedrale

youtube.com/JelgavasKatedrale

(ej.uz/JelgavasKatedrale)

Tiešraides Facebook un YouTube notiek darbadienās 7:30 un 18:00. Svētdienās 9:00 PL/RU, 11:00 LV un 18:00.

Radio Marija Latvija (FM 97,3)

Tiešraides no Jelgavas katedrāles Radio Marija:

  • 1., 6., 10., 16., 19., 24., 26., 30. aprīlī, pl. 18.00
  • 25. aprīlī, pl. 11.00
  • 1., 8., 15., 17., 24. maijā, pl.18.00

Katedrāle atvērta individuālai lūgšanai: darbadienās 6-19, svētdienās 6-17.

Dievnamā jāievēro LR normatīvo aktu prasības covid-19 izplatības ierobežošanai.