Dievkalpojumi LIELAJĀ NEDĒĻĀ 2021

LIELĀS NEDĒĻAS DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA.

28.marts, svētdiena. Pūpolu (palmu) jeb KUNGA CIEŠANU SVĒTDIENA. 09:00 Sv. Mise poļu/krievu valodā, 11:00 Sv. Mise, “Rūgto asaru” 3.daļa, 15:00 sv. Mise, 18:00 sv. Mise.

 

Dievkalpojumi pēc vasaras laika. Ziedojumi Garīgajam semināram.

1.aprīlis, LIELĀ CETURTDIENA. 10:00 HRIZMAS Sv. Mise, piedalās diecēzes priesteri. 17:00 KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU Sv. Mise. Adorācija līdz 19:30.

2.aprīlis, LIELĀ PIEKTDIENA. 14:00 KRISTUS CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS. Sākas Dieva žēlsirdības novenna, tā noslēdzas Kunga žēlsirdības svētkos. Adorācija pie Kristus kapa līdz 19:30. Šajā dienā jāievēro stingrs gavēnis!

3.aprīlis, LIELĀ SESTDIENA. Lieldienu produktu svētīšana pa dienu un pēc abām svētajām Misēm.16:00KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS svētku vigīlijas svētā Mise. 19:00 otra Vigīlijas svētā Mise.

4.aprīlis, KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTDIENA.

08:00 Sv. Mise. Lieldienu produktu svētīšana pēc svētās Mises.

11:00 Sv. Mise, Lieldienu produktu svētīšana pēc svētās Mises.

15:00 Sv. Mise. Lieldienu produktu svētīšana pēc svētās Mises.

18:00Sv. Mise. Lieldienu produktu svētīšana pēc svētās Mises.

5.aprīlis, Kunga augšāmcelšanās nedēļas pirmdiena, (Otrās Lieldienas). 09:00 Sv. Mise poļu/krievu valodā, 11:00 un 18:00 Sv. Mise.

11.aprīlis, Kunga Žēlsirdības svētdiena. Lieldienu oktāvas noslēgums. 09:00 Sv. Mise poļu/krievu valodā, 11:00 un 18:00Sv. Mise.

Draudzes paziņojumi

Papildus sv. Mises svētdienās

Krustaceļš

Rūgtās asaras

Dievkalpojumiem no Jelgavas katedrāles var sekot līdzi tiešsaistē:

facebook.com/JelgavasKatedrale

youtube.com/JelgavasKatedrale

(ej.uz/JelgavasKatedrale)

Radio Marija Latvija (FM 97,3)

Tiešraides Facebook un YouTube notiek darbadienās 7:30 un 18:00. Svētdienās 9:00 PL/RU un 11:00 LV.

Katedrāle atvērta individuālai lūgšanai: darbadienās 6-19, svētdienās 6-17.

Dievnamā jāievēro LR normatīvo aktu prasības covid-19 izplatības ierobežošanai.