Dievkalpojumi oktobrī 2020

Oktobrī – Rožukroņa mēnesī, ģimenes un draudze tiek aicinātas uz kopīgu Rožukroņa lūgšanu. Rožukronis 30 min pirms sv. Mises, pēc svētās Mises Vissv. Jaunavas Marijas litānija.

Mainoties epidemioloģiskajai situācijai un valstī noteiktajiem ierobežojumiem var mainīties arī plānoto dievkalpojumu kārtība. Pašlaik tiek plānots:

1.oktobrī, ceturtdien. Sv. Terēzes no Bērna Jēzus piemiņas diena. 7:30 un 18:00 sv. Mise. Māsas karmelītes ielūdz 17:00 uz Rožukroņa lūgšanu un Vesperēm, kā arī pēc vakara svētās Mises uz tikšanos ar svēto Terēzi un māsām karmelītēm Jelgavas klosterī.

2.oktobrī, mēneša 1. piektdiena. 9:00 sv. Mise poļu/krievu valodā, adorācija līdz 11:00. 11:00 sv. Mise, Vissv. Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts. 18:00 sv. Mise, adorācija līdz 19:30.

2.-4.oktobris, Marijas evaņģelizācijas skolas sesija Jelgavā. Skatīt afišu.

4.oktobris, svētdiena. Svētdienas skolā mācību sākums 9:30. 9:00 Sv. Mise (poļu/krievu valodā), adorācija līdz 11:00. 11:00 Sv. Mise, Vissv. Jaunavas Marijas litānija, Uzupurēšanās akts Vissv. Jēzus sirdij. Ziedojumi Pāvesta iniciatīvām “Pētera grasis”.

7.oktobris, trešdiena. Vissv. Jaunavas Marijas – Rožukroņa karalienes svētki. 09:00 Sv. Mise (poļu/krievu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00 Sv. Mise.

11.oktobris, svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu/krievu valodā), 11:00 Sv. Mise, Vissv. Jaunavas Marijas litānija.

18.oktobris, svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu/krievu valodā), 11:00 Sv. Mise. Vissv. Jaunavas Marijas litānija. Ziedojumi misiju veicināšanai.

25.oktobris, svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu/krievu valodā), 11:00 Sv. Mise, Vissv. Jaunavas Marijas litānija. Šorīt notiek pāreja uz ziemas laiku!

30.oktobris, piektdiena. Žēlsirdības vakars. 18:00 Sv. Mise un adorācija līdz 20:00.

Draudzes paziņojumi

Svētdienas skola

"Prieka graudiņu" tikšanās svētdienās

Dievkalpojumiem no Jelgavas katedrāles var sekot līdzi tiešsaistē:

Radio Marija Latvija (FM 97,3)

facebook.com/JelgavasKatedrale

youtube.com/JelgavasKatedrale

(ej.uz/JelgavasKatedrale)

Tiešraides Facebook un YouTube notiek darbadienās 7:30 un 18:00. Svētdienās 9:00 PL/RU un 11:00 LV.

Katedrāle atvērta individuālai lūgšanai: darbadienās 6-19, svētdienās 6-17.

Dievnamā jāievēro LR normatīvo aktu prasības covid-19 izplatības ierobežošanai.