Dievkalpojumi augustā 2020

Jāievēro LR normatīvo aktu prasības covid-19 izplatības ierobežošanai. Lai nedrūzmētos svētdienas sv. Misē 9:00 un 11:00, lūgums apsvērt iespēju apmeklēt sv. Misi sestdienas vakarā 18:00, svētdienās kapusvētkos 14:00 vai arī tuvējās baznīcās, kur ir mazākas draudzes, piem. Kalnciemā 14:00 vai Līvbērzē 16:00 (2. un 4.svētdienā).

2.augusts, svētdiena. 9:00 Sv. Mise (poļu/krievu v.), adorācija līdz 11:00. 11:00 Sv. Mise, Vissvētākās Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts. Ziedojumi Latvijas Starpdiecēžu augstākā Garīgā semināra uzturēšanai.

Lūgums pieteikties caurlaižu/ieejas biļešu saņamšanai tos, kas vēlas piedalīties svētkos Aglonā. Pieteikties var vai nu uz 14. vai uz 15.augustu.

 

6.augusts, ceturtdiena. Kunga pārveidošanās svētki. Sv. Mises 7:30 un 18:00. Sākas novenna pirms Dievmātes svētkiem.

7.augustā, mēneša 1. piektdiena. 9:00 sv. Mise (poļu/krievu v.), adorācija līdz 11:00. 11:00 sv. Mise, Vissv. Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts. 18:00 sv. Mise, adorācija līdz 19:30.

9.augusts, svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu/krievu v.), 11:00 Sv. Mise. Laulības jubileju svinības. 14:00 kapusvētki Līvbērzē.

10.augusts, pirmdiena. Sv. Laurencija, diakona, svētki. 7:30 un 18:00 sv. Mise.

14.augusts, piektdiena. Svētā bīskapa Meinarda, Latvijas aizbildņa svētki. 7:30 un 18:00 sv. Mise.

15.augusts, sestdiena. Vissv. Jaunavas Marijas – Māras zemes karalienes – debesīs uzņemšanas svētki. 09:00 Sv. Mise (poļu/krievu v.), 11:00 Sv. Mise, 18:00 Sv. Mise.

16.augusts, svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu/krievu v.), 11:00 Sv. Mise, 16:00 kapusvētki Sesavas kapos.

23.augusts, svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu/krievu v.), 11:00 Sv. Mise.

24.augusts, sestdiena. Svētā apustuļa Bartolomeja svētki. 7:30 un 18:00 sv. Mise.

30.augusts, svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu/krievu v.), 11:00 Sv. Mise. Svētība skolniekiem jaunajam mācību gadam. Plkst. 13:00 šodien un turpmākās svētdienas Baltajā mājā – Katehēzes centrā sagatavošanās lekcijas Iestiprināšanas sakramenta saņemšanai, kas notiks 20.septembrī, svētdien.

Iestiprināšana – Svētā Gara dāvanu saņemšana

Jelgavas draudzē šo sakramentu var saņemt Vasarsvētku dienā. To var saņemt pieaugušie un bērni, kas ir sasnieguši 12 gadu vecumu, kas ir iesvētīti, t.n., ir pieņēmuši Kristību, Grēksūdzi un Euharistiju, un ir pienācīgi sagatavojušies Iestiprināšanas sakramentam. Mūsu draudzē interesenti tiek aicināti noklausīties sagatavošanās lekcijas. Svētdienās no 30.augusta līdz 13.septembrim, plkst. 13:00 Akadēmijas ielā 14, tiks lasīts lekciju cikls par Iestiprināšanas sakramentu, ko vadīs māsa Meinarda (26671467).

Draudzes paziņojumi

Dievkalpojumiem no Jelgavas katedrāles var sekot līdzi tiešsaistē:

Radio Marija Latvija (FM 97,3)

facebook.com/JelgavasKatedrale

youtube.com/JelgavasKatedrale

(ej.uz/JelgavasKatedrale)

Tiešraides Facebook un YouTube notiek darbadienās 7:30 un 18:00. Svētdienās 9:00 PL/RU un 11:00 LV. 

Katedrāle atvērta individuālai lūgšanai: darbadienās 6-19, svētdienās 6-17. 

Dievnamā jāievēro LR normatīvo aktu prasības covid-19 izplatības ierobežošanai.

Rekolekcijas 15.-19. jūlijā

Kapusvētki 2020. gadā

14. jūn.

Baložu kapos

14:00

21. jūn.

Bērzu kapos

14:00

28. jūn.

Zanderu kapos

14:00

28. jūn.

Jaunciema k./b-cā

14:00,
kapos 15:00

5. jūl.

Miera kapos

14:00

12. jūl.

Meža kapos

14:00

19. jūl.

Teteles kapos

14:00

26. jūl.

Kalnciema kapos

14:00

9. aug.

Līvbērzes k./b-cā

14:00,
kapos 15:00

16. aug.

Sesavas kapos

16:00

Pilns saraksts