Kapusvētki 2020

KAPUSVĒTKI 2020. gadā Jelgavā un Jelgavas novadā

7. jūnijā

Dalbes kapos

plkst. 16:00

14. jūnijā

Baložu kapos

plkst. 14:00

21. jūnijā

Bērzu kapos

plkst. 14:00

28. jūnijā

Zanderu kapos

plkst. 14:00

28. jūnijā

Jaunciema k./b-cā

14:00, kapos 15:00

5. jūlijā

Miera kapos

plkst. 14:00

12. jūlijā

Meža kapos

plkst. 14:00

19. jūlijā

Teteles kapos

plkst. 14:00

26. jūlijā

Kalnciema kapos

plkst. 14:00

9. augustā

Līvbērzes k./b-cā

14:00, kapos 15:00

16. augustā

Sesavas kapos

plkst. 16:00

Kapsētās tiks svinēta Svētā Mise par mirušajiem.

Ja jūsu piederīgie atdusas kādā citā no Jelgavas novada kapsētām, tad personīgi ielūdziet priesteri palūgties pie jūsu piederīgo atdusas vietas un pasvētīt kapa pieminekli, ja tāds ir uzstādīts.

Kapusvētkos jāievēro LR normatīvo aktu prasības covid-19 izplatības ierobežošanai.