Dievkalpojumi decembrī 2019

No 1. decembra līdz 24. decembrim – Adventa laiks. Sv. Mises pie Vissv. Jaunavas Marijas altāra: trešdienās un sestdienās plkst. 730.

Oblātes var iegādāties katedrāles grāmatu galdā.

1.decembris, svētdiena. Adventa 1.svētdiena. 9:00 Sv. Mise (poļu valodā), adorācija līdz 11:00. 11:00 Sv. Mise, Vissvētākās Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts.

Adventa laikā māsas karmelītes aicina uz Iekšējās lūgšanas skolu ar Dieva Vārdu, katru pirmdienu 19:00 klosterī (2.,9.,18., un23.decembrī). Kā arī piedāvā un aicina ģimenes un ikvienu draudzes locekli izdzīvot vienu dienu kopā ar Bērniņu Jēzu. Pieteikšanās pie māsām.

6.decembris, mēneša 1. piektdiena. 8:00 Stundu dziesmas Vissv. Jēzus Sirds godam, 8:30 Lūgšanas poļu valodā, 9:00 sv. Mise poļu valodā, adorācija līdz 11:00. 11:00 sv. Mise, Vissv. Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts. 18:00 sv. Mise, adorācija līdz 19:30.

6.-8.decembris – Radio Marija Mariatons, ziedojumu vākšana.

8.decembris, svētdiena. Adventa 2.svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise.

9.decembris, sestdiena. Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētki – Jelgavas katedrāles un diecēzes aizbildnes svētki. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00 Sv. Mise.

15.decembris, svētdiena. Adventa 3.svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise.

18.decembris, trešdiena. Pēc vakara svētās Mises, plkst. 19:00, Jelgavas 4. vidusskolas audzēkņu sagatavots koncerts.

22.decembris, svētdiena. Adventa 4.svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise.

24.decembris, otrdiena. Kristus dzimšanas svētku vigīlija. 7:30 Adventa Svētā Mise, 15:00 bērnu Ziemassvētku uzvedums katedrālē, 16:00 Sv. Mise bērniem, 18:00 Svinīgā sv. Mise, 23:00 Pusnakts sv. Mise.

25.decembris, trešdiena. Kristus dzimšanas svētki. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00 Sv. Mise. No 12:00-16:00 būs atvērta „Dzīvā Betlēme” katedrāles dārzā.

26.decembris, ceturtdiena. Otrie Ziemassvētki – Sv. Stefana svētki. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00 Sv. Mise. Bērnu Ziemassvētku eglīte Baltajā mājā plkst. 13:00.

27.decembris, piektdiena. Sv. Apustuļa Jāņa svētki. Sv. Mises 7:30 un 18:00. Vīna pasvētīšana pēc abām svētajām Misēm. Žēlsirdības vakars - 18:00 sv. Mise un adorācija līdz 20:00.

29.decembris, svētdiena. Sv. Ģimenes svētki. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise. Pēc katras sv. Mises svētība ģimenēm.

31.decembris, otrdiena. Sv. Mises 7:30 un 18:00. Pēc vakara sv. Mises Vissv. Sakramenta uzstādīšana. Pateicības himna „Dievs mēs tevi slavējām”. Par himnas nodziedāšanu pilnas atlaidas. Adorācija. 23:00 Sv. Mise gadu mijā.

Draudzes paziņojumi

Adventa laikā - Lūgšanas skola

Bērniņa Jēzus ciemošanās  

Svētdienas skola

Cietuma dienas - pasākumu cikls visā Latvijā

Draudzes koris turpina uzņemt jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek ceturtdienās 19:00 kora telpā (katedrālē) un svētdienās 10:00 pirms Sv. Mises. Nāc un pievienojies mums!

26189762 (Vita)
vitazakse@inbox.lv

Svētceļojumi 2019

  • 2. - 10. novembris - uz Svēto Zemi. Grupu pavadīs priesteris. Svētceļojuma cena: 950 EUR.

Pieteikties svētceļojumiem pa tālr.:29524763 (Ināra), kā arī internetā: http://www.shalomisrael.lv