Dievkalpojumi novembrī 2019

1.novembrī, piektdien. Visu svēto svētki. 9:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, Visu svēto litānija.  18:00 Sv. Mise. Pēc sv. Mises Vesperes un procesija par mirušajiem.

2.novembrī, sestdien. Visu ticīgo mirušo piemiņas diena. Ziedojumi Jelgavas diecēzes kūrijai. Visas svētās Mises ir saliktās svētās Mises nodomā par mirušajiem. 9:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, procesija par mirušajiem. 18:00 Sv. Mise, procesija par mirušajiem. No 2.-8.novembrim var iegūt pilnas atlaidas dēļ mirušajiem, ievērojot parastos nosacījumus, apmeklējot kapsētu un palūdzoties.

3.novembris, mēneša 1.svētdiena un Bāreņu svētdiena. 9:00 Sv. Mise (poļu valodā), adorācija līdz 11:00. 11:00 Sv. Mise, Vissvētākās Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts.

9.novembris, piektdiena. Laterāna bazilikas iesvētīšanas gadadienas svētki. 7:30 un 18:00 Sv. Mise.

8.-10.novembrī Marijas skolas rudens sesija Jelgavā. Skatīt paziņojumu.

10.novembris, svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise.

11.novembris, pirmdiena. Sv. Mārtiņa diena. Atzīmējot Latvijas armijas simtgadi, aizlūgsim par karavīriem un visiem dienestiem, kas gādā par drošību, kā arī par Latvijas valsti un valsts vadītājiem. 7:30 un 18:00 Sv. Mise. Plkst. 20:00 5 minūtes zvanīs dievnamu zvani sakarā ar 100. gadadienu kopš uzvaras pār Bermonta karaspēku.

17.novembris, svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise.

18.novembris, pirmdiena. 7:30 un 18:00 sv. Mise. 11:00 Sv. Mise Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienā, un priestera Pētera Skredeļa dzīves 75.jubilejā.

24.novembris, svētdiena. Kristus - Vispasaules Karaļa svētki. Liturģiskā gada pēdējā svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana adorācijai. 11:00 Sv. Mise, Visas pasaules veltīšana Vissv. Jēzus Sirdij. Ziedojumi Rīgas Garīgā semināra uzturēšanai.

29.novembris, piektdiena. Žēlsirdības vakars. 18:00 Sv. Mise un adorācija līdz 20:00.

30.novembris, sestdiena. Svētā apustuļa Andreja svētki. 7:30 un 18:00 sv. Mise.

Draudzes paziņojumi

Marijas skolas rudens sesija

Svētdienas skola

Cietuma dienas - pasākumu cikls visā Latvijā

Katehēze pieaugušajiem

Draudzes koris turpina uzņemt jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek ceturtdienās 19:00 kora telpā (katedrālē) un svētdienās 10:00 pirms Sv. Mises. Nāc un pievienojies mums!

26189762 (Vita)
vitazakse@inbox.lv

Svētceļojumi 2019

  • 2. - 10. novembris - uz Svēto Zemi. Grupu pavadīs priesteris. Svētceļojuma cena: 950 EUR.

Pieteikties svētceļojumiem pa tālr.:29524763 (Ināra), kā arī internetā: http://www.shalomisrael.lv