Dievkalpojumi aprīlī 2019

5. aprīlis, mēneša 1. piektdiena. 8:00 Stundu dziesmas Vissv. Jēzus Sirds godam, 8:30 Lūgšanas poļu valodā, 9:00 sv. Mise poļu valodā, adorācija līdz 11:00. 11:00 sv. Mise, Vissv. Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts. 18:00 sv. Mise, adorācija līdz 19:30.

7. aprīlis, svētdiena. Gavēņa 5.svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), Krustaceļš, 11:00 Sv. Mise, “Rūgto asaru” dziedājumu 2. daļa, 17:00 Krustaceļš (krievu valodā). 18:00 Sv. Mise (krievu valodā).

13. aprīlis, sestdiena. 7:30 sv. Mise. 10:00 sv. Mise bērniem. Gavēņa rekolekciju diena bērniem. Svētdienas skolas un draudzes bērni tiek aicināti ņemt dalību. Pieteikšanās un vairāk informācija pie māsas Meinardas (26671467). 16:00 Krustaceļš bērniem. 18:00 Sv. Mise.

LIELĀS NEDĒĻAS DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA.

14. aprīlis, Pūpolu (palmu) jeb Kunga ciešanu svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), Krustaceļš, 11:00 Sv. Mise, “Rūgto asaru” dziedājumu 3. daļa, 17:00 Krustaceļš (krievu valodā). 18:00 Sv. Mise (krievu valodā). Ziedojumi Garīgajam semināram.

18. aprīlis, LIELĀ CETURTDIENA. 10:00 HRIZMAS Sv. Mise, piedalās diecēzes priesteri. 17:00 KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU Sv. Mise. Adorācija līdz 23:00.

19. aprīlis, LIELĀ PIEKTDIENA. 14:00 draudzes KRUSTA CEĻŠ, 15:00 KRISTUS CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS. Sākas Dieva žēlsirdības novenna, tā noslēdzas Kunga žēlsirdības svētkos. Adorācija pie Kristus kapa līdz 23:00. Šajā dienā jāievēro stingrs gavēnis!

20. aprīlis, LIELĀ SESTDIENA. 16:00 un 20:00 KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU VIGĪLIJA. Lieldienu produktu svētīšana pēc svētās Mises.

21. aprīlis, KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTDIENA.

08:00 Euharistiskā procesija pa pilsētu un Sv. Mise. Lieldienu produktu svētīšana pēc svētās Mises.

11:00 Sv. Mise, Lieldienu produktu svētīšana pēc svētās Mises.

18:00 Sv. Mise (krievu valodā).

22. aprīlis, Kunga augšāmcelšanās nedēļas pirmdiena, (Otrās Lieldienas). 09:00 Sv. Mise poļu valodā, 11:00 un 18:00 Sv. Mise.

26.-28. aprīlī Marijas skolas pavasara sesija Jelgavā. Skatīt paziņojumu.

26. aprīlī, piektdiena. Sv. Mises 7:30 un 18:00. Žēlsirdības vakars, adorācija līdz 20:00.

28. aprīlis, Kunga Žēlsirdības svētdiena. Lieldienu oktāvas noslēgums. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise. Svētdienas skolas bērnu kristības. Bērni ir gatavojušies kristībām visu mācību gadu. Paldies vecākiem un skolotājiem! Dieva žēlsirdības litānija. 18:00 Sv. Mise (krievu valodā).

Draudzes paziņojumi

Svētdienas skola

Draudzes koris turpina uzņemt jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek ceturtdienās 19:00 kora telpā (katedrālē) un svētdienās 10:00 pirms Sv. Mises. Nāc un pievienojies mums!
26189762 (Vita)
vitazakse@inbox.lv

Svētceļojumi 2019

  • 2. - 10. maijs - uz Svēto Zemi. Grupu pavadīs priesteri.
  • 13. - 16. maijs - uz Poliju (ar autobusu). Čenstohova, Liheņa. Svētās Mises, ekskursijas gida pavadībā. Dzīvošana viesnīcā ar brokastīm un vakariņām. Grupu pavadīs priesteris. Svētceļojuma cena: 250 EUR.
  • 16. -21. septembris - uz Lurdu (ar lidmašīnu). Lidojums Rīga-Londona-Lurda. Transferts uz viesnīcu. Dzīvošana viesnīcā ar brokastīm un vakariņām. Grupu pavadīs priesteris. Svētceļojuma cena: 750 EUR.
  • 02. - 10. novembris - uz Svēto Zemi. Grupu pavadīs priesteris. Svētceļojuma cena: 950 EUR.

Pieteikties svētceļojumiem pa tālr.:29524763 (Ināra), kā arī internetā: http://www.shalomisrael.lv