Atvadīšanās no bīskapa Antona Justa

   

Trešdien, 20.02.2019.

17:30 Vesperes,

18:00 sv. Mise

 

Ceturtdien, 21.02.2019.

10:30 Psalmu dziedājumi latīņu valodā,

11:00 bēru sv. Mise

Apbedīšana pie katedrāles