Dievkalpojumi janvārī 2019

1.janvāris, otrdiena. Dieva Mātes svētki un Vispasaules miera diena.

09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00Sv. Mise. Pirms katras sv. Mises dziedāsim himnu „Nāc Svētais Gars”. Par himnas nodziedāšanu var iegūt pilnas atlaidas.

4.janvāris, mēneša 1. piektdiena. 8:00 Stundu dziesmas Vissv. Jēzus Sirds godam, 8:30 Lūgšanas poļu valodā, 9:00 sv. Mise poļu valodā, adorācija līdz 11:00. 11:00 sv. Mise, Vissv. Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts. 18:00 sv. Mise, adorācija līdz 19:30.

6.janvāris, svētdiena. Kunga Parādīšanās – Trīs Ķēniņu svētki. Janvāra pirmā svētdiena.Krīta, ar ko uzrakstīt mājas svētības apzīmējumu uz durvīm, vīraka, kā arī zelta un sudraba dievbijības priekšmetu svētīšana. 9:00 Sv. Mise (poļu valodā), adorācija līdz 11:00. 11:00 Sv. Mise, Vissvētākās Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts. 13:00 Draudzes eglītes pasākums un mielasts Katehēzes centrā Akadēmijas ielā 14. Aicināti piedalīties visi, kas vēlas, bērni un pieaugušie, bez vecuma ierobežojumiem. 18:00 Sv. Mise (krievu valodā).

13.janvāris, svētdiena. Kunga Jēzus kristīšanas svētki.09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00Sv. Mise (krievu valodā). Ziemassvētku laika noslēgums. Betlēmīte un egle paliek baznīcā līdz 2.februārim.

18.janvāris, piektdiena. Sākas Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību.

20.janvāris, svētdiena Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00Sv. Mise (krievu valodā).

25.janvārī, piektdiena. Svētā apustuļa Pāvila atgriešanās svētki. Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību noslēgums. Sv. Mises 7:30 un 18:00. Žēlsirdības vakars. Pēc vakara sv. Mises adorācija līdz 20:00.

27.janvāris, svētdiena. Parastā liturģiskā laika 3.svētdiena.09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00Sv. Mise (krievu valodā).

Draudzes paziņojumi

Svētdienas skola

Draudzes koris turpina uzņemt jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek ceturtdienās 19:00 kora telpā (katedrālē) un svētdienās 10:00 pirms Sv. Mises. Nāc un pievienojies mums!
26189762 (Vita)
vitazakse@inbox.lv