Dievkalpojumi decembrī 2018

No 2. decembra līdz 24. decembrim – Adventa laiks. Sv. Mises pie Vissv. Jaunavas Marijas altāra: trešdienās un sestdienās plkst. 730. Oblātes var iegādāties katedrāles grāmatu galdā.

2.decembris, svētdiena. Adventa 1.svētdiena.9:00 Sv. Mise (poļu valodā), adorācija līdz 11:00. 11:00 Sv. Mise, Vissvētākās Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts. 18:00 Sv. Mise (krievu valodā).

7.decembris, mēneša 1. piektdiena. 8:00 Stundu dziesmas Vissv. Jēzus Sirds godam, 8:30 Lūgšanas poļu valodā, 9:00 sv. Mise poļu valodā, adorācija līdz 11:00. 11:00 sv. Mise, Vissv. Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts. V.J.M. Bezvainīgās Ieņemšanas svētku vigīlija un Žēlsirdības vakars - 18:00 sv. Mise, adorācija līdz 20:00.

8.decembris, sestdiena. Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētki – Jelgavas katedrāles un diecēzes aizbildnes svētki. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00Sv. Mise.

9.decembris, svētdiena. Adventa 2.svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00Sv. Mise (krievu valodā).

16.decembris, svētdiena. Adventa 3.svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00Sv. Mise (krievu valodā).

23.decembris, svētdiena. Adventa 4.svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00Sv. Mise (krievu valodā).

24.decembris, pirmdiena. Kristus dzimšanas svētku vigīlija. 7:30 Sv. Mise, 15:00 bērnu Ziemassvētku uzvedums katedrālē, 16:00 Sv. Mise bērniem, 18:00Svinīgā svētā Mise, 23:00 Pusnakts sv. Mise.

25.decembris, otrdiena. Kristus dzimšanas svētki. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00Sv. Mise. No 12:00-16:00 būs atvērta „Dzīvā Betlēme” katedrāles dārzā.

26.decembris, trešdiena. Otrie Ziemassvētki – Sv. Stefana svētki. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00Sv. Mise. 13:00 Eglītes pasākums bērniem un skolniekiem "Baltajā mājā" Akadēmijas ielā 14. Lūgums pieteikties pie māsas Meinardas (t. 26671467) vai skolas direktores Marijas Ruščakas (t. 29842811).

27.decembris, ceturtdiena. Sv. Apustuļa Jāņa svētki. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00Sv. Mise.

Pēc katras sv. Mises vīna pasvētīšana.

30.decembris, svētdiena. Sv. Ģimenes svētki. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00Sv. Mise (krievu valodā). Pēc katras sv. Mises svētība ģimenēm.

31.decembris, pirmdiena. Sv. Mises 7:30 un 18:00. Pēc vakara sv. Mises Vissv. Sakramenta uzstādīšana. Pateicības himna „Dievs mēs tevi slavējām”. Par himnas nodziedāšanu pilnas atlaidas. Adorācija.
23:00 Sv. Mise gadu mijā.

1.janvāris, otrdiena. Dieva Mātes svētki un Vispasaules miera diena.

09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00Sv. Mise. Pirms katras sv. Mises dziedāsim himnu „Nāc Svētais Gars”. Par himnas nodziedāšanu var iegūt pilnas atlaidas.

Draudzes paziņojumi

Svētdienas skola

Draudzes koris turpina uzņemt jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek ceturtdienās 19:00 kora telpā (katedrālē) un svētdienās 10:00 pirms Sv. Mises. Nāc un pievienojies mums!
26189762 (Vita)
vitazakse@inbox.lv