Dievkalpojumi septembrī 2018

2. septembris, svētdiena. 9:00 Sv. Mise (poļu valodā), adorācija līdz 11:00. 11:00 Sv. Mise, Vissvētākās Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts. 18:00 Sv. Mise (krievu valodā).

3. septembris, pirmdiena. 7:30 un 18:00sv. Mise. Vakara sv. Mise par skolniekiem un pedagogiem. Lūgsim Dieva svētību jaunajā mācību gadā.

7. septembrī, mēneša 1. piektdiena. 8:00 Stundu dziesmas Vissv. Jēzus Sirds godam, 8:30 Lūgšanas poļu valodā, 9:00 sv. Mise poļu valodā, adorācija līdz 11:00. 11:00 sv. Mise, Vissv. Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts. 18:00 sv. Mise, adorācija līdz 19:30.

8. septembris, sestdiena. Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas dienas svētki. Draudzes svētki. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00Sv. Mise.

9. septembris, svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00Sv. Mise (krievu valodā).

14. septembris, piektdiena. Svētā Krusta paaugstināšanas svētki.7:30 un 18:00sv. Mise, adorācija līdz 19:30.

16. septembris, svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00 Sv. Mise (krievu valodā).

21. septembris, piektdiena. Svētā apustuļa un evaņģēlista Mateja svētki. 7:30 un 18:00sv. Mise, adorācija līdz 19:30.

23. septembris, svētdiena. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00 Sv. Mise (krievu valodā).27.-30. augusts Jelgavas diecēzes Draudžu aktīvistu dienas. Sākums 18.00 ar sv. Misi Jelgavas katedrālē.

24. septembris, pirmdiena. Pāvesta Franciska vizīte Latvijā. 7:30 sv. Mise. Aglonā sv. Mise kopā ar pāvestu. Vakara sv. Mise nenotiek.

28. septembris, piektdiena. Žēlsirdības vakars. 18:00 Sv. Mise un adorācija līdz 20:00.

29. septembris, sestdiena. Svēto erceņģeļu Miķeļa, Gabriēla un Rafaēla svētki. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00Sv. Mise.

30. septembris, svētdiena. Svētdienas skolas mācību gada sākums. 09:00 Sv. Mise (poļu valodā), 11:00 Sv. Mise, 18:00 Sv. Mise (krievu valodā).

Draudzes paziņojumi

Svētdienas skola

Draudzes koris turpina uzņemt jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek ceturtdienās 19:00 kora telpā (katedrālē) un svētdienās 10:00 pirms Sv. Mises. Nāc un pievienojies mums!
26189762 (Vita)
vitazakse@inbox.lv