Dievkalpojumu kārtība gavēņa laikā

Krustaceļš: Trešdienās un piektdienās (poļu valodā)kst.17:00, Svētdienās (poļu valodā)kst. 10:00 un 17:00 (krievu valodā)

Rūgto asaru dziedājumi: Svētdienās pēc Sv. Mises plkst. 11:00

2.marts, mēneša 1. piektdiena
8:00 Stundu dziesmas Vissv. Jēzus Sirds godam
8:30 Lūgšanas poļu valodā
9:00 Sv. Mise (poļu valodā), Krustaceļš.
11:00 Sv. Mise, Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts. Rūgto asaru dziedājumi.
Adorācija visu pēcpusdienu.
17:00 Krustaceļš
18:00 Sv. Mise, Jēzus Sirds litānija, uzupurēšanās akts. Noslēgumā svētība ar Vissvētāko Sakramentu.

4.marts, Gavēņa 3. svētdiena
9:00 Sv. Mise (poļu valodā)
Krustaceļš
11:00 Sv. Mise, Rūgto asaru dziedājumu 3.daļa
17:00 Krustaceļš (krievu valodā)
18:00 sv Mise (krievu valodā)

9. – 10. marts, Draudzes rekolekcijas un 24 stundu Euharistiskā adorācija
17:00 Rekolekciju sākums. Krustaceļš.
18:00 Sv. Mise. Rekolekciju tēmas uzruna: “bet pie Tevis varam piedošanu atrast” (Ps 130, 4) Vissv. Sakramenta uzstādīšana. Jēzus Vārda litānija. “Rūgto asaru” dziedājumi. Adorācija. Izmantojiet iespēju pieiet pie Grēksūdzes.
20:00 Vesperes. Adorācija.
21:00 Adorācija
22:00 Adorācija
23:00 Adorācija
0:00 Rožukronis, 1.daļa
1:00 Adorācija
2:00 Adorācija
3:00 Žēlsirdības kronītis, Adorācija
4:00 Adorācija
5:00 Vigīlijas lasījumu stunda, Adorācija
6:00 “Rūgto asaru” dziedājumu 1.daļa
7:00 Laudes
7:30 Vissv. J. Marijas Stundu dziesmas
8:00 Rožukronis, 2.daļa
8:30 Lūgšanas poļu valodā
9:00 Sv. Mise poļu valodā
10:00 Krustaceļš
11:00 Sv. Mise, rekolekciju tēmas uzruna: “Tā kā vairosies netaisnības, daudzos izdzisīs mīlestība” (Mt 24, 12), Vissv. Sakramenta uzstādīšana, “Rūgto asaru” dziedājumu 2.daļa, Rožukroņa 3.daļa
13:00 Adorācija
14:00 Adorācija
15:00 Žēlsirdības kronītis, Rožukroņa 4.daļa
16:00 Sv. Mise, rekolekciju tēmas uzruna: “Tā kā vairosies netaisnības, daudzos izdzisīs mīlestība” (Mt 24, 12). Noslēgumā “Rūgto asaru” dziedājumu 3.daļa. Svētība ar Vissv. Sakramentu.

11. marts, Gavēņa 4. svētdiena
9:00 Sv. Mise (poļu valodā)
Krustaceļš
11:00 Sv. Mise, Rūgto asaru dziedājumu 1.daļa
17:00 Krustaceļš (krievu valodā)
18:00 sv. Mise (krievu valodā)

17. marts, sestdiena, Rekolekcijas Svētdienas skolas bērniem
10:00 Nodarbību sākums Akadēmijas ielā 14. Vada m. Tabita.
15:00 Krustaceļš bērniem
16:00 sv. Mise

18. marts, Gavēņa 5. svētdiena
9:00 Sv. Mise (poļu valodā)
Krustaceļš
11:00 Sv. Mise, Rūgto asaru dziedājumu 2.daļa
17:00 Krustaceļš (krievu valodā)
18:00 sv. Mise (krievu valodā)

19. marts, pirmdiena. Sv. Jāzepa svētki
9:00 Sv. Mise
11:00 Sv. Mise
18:00 Sv. Mise

Lielās nedēļas dievkalpojumu kārtība

25. marts, Pūpolu (palmu) jeb Kunga ciešanu svētdiena
9:00 Sv. Mise (poļu valodā), Krustaceļš LV
11:00 Sv. Mise, Rūgto asaru dziedājumu 3.daļa,
17:00 Krustaceļš (krievu valodā),
18:00 sv Mise (krievu valodā). Ziedojumi tiks vākti Garīgajam semināram

* Dievkalpojumi pēc vasaras laika.

29.marts, Lielā ceturtdiena
10:00 Hrizmas Sv. Mise
* piedalās diecēzes priesteri
17:00 Kunga pēdējo vakariņu Sv. Mise.
*Adorācija līdz pusnaktij.

30.marts, Lielā piektdiena
14:00 draudzes Krusta ceļš
15:00 Kristus ciešanu un nāves piemiņas dievkalpojums.
*Adorācija pie Kristus kapa līdz pusnaktij.
*Šajā dienā jāievēro stingrs gavēnis!

31.marts, Lielā sestdiena
16:00 Kunga augšāmcelšanās svētku vigīlija
* Lieldienu produktu svētīšana pēc svētās Mises. Adorācija līdz 22:00.

1. aprīlis, Kunga augšāmcelšanās svētdiena
08:00 Euharistiskā procesija un Sv. Mise.
11:00 Sv. Mise
18:00 Sv. Mise

Draudzes paziņojumi

Bērnu rekolekcijas 17. martā

Žēlsirdības vakars 23. martā

ALFA kurss sākās 21. februārī.

Draudzes koris turpina uzņemt jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek ceturtdienās 19:00 kora telpā (katedrālē) un svētdienās 10:00 pirms Sv.Mises. Nāc un pievienojies mums!
26189762 (Vita)
vitazakse@inbox.lv