Dievkalpojumu kārtība Ziemassvētkos

24. decembris
Adventa IV svētdiena
9:00 Sv. Mise poļu valodā
11:00 Sv. Mise
Ziemassvētku Vigilija 15:00 bērnu uzvedums Katedrālē
16:00 Sv. Mise bērniem
18:00 Ganiņu Sv. Mise, vada V.E. bīskaps Edvards Pavlovskis
23:00 Pusnakts Sv. Mise
25. decembris
Kristus Dzimšanas Svētki
9:00 Sv. Mise poļu valodā,
11:00 Sv. Mise
18:00 Sv. Mise
26. decembris
Otrie Ziemassvētki, Sv. Stefana svētki
9:00 Sv. Mise poļu valodā
11:00 Sv. Mise
18:00 Sv. Mise
27. decembris
Sv. Apustuļa Jāņa svētki
7.30 Sv. Mise
18:00 Sv. Mise (vīna, sulu un citu dzērienu pasvētīšana)
31. decembris
Sv. Ģimenes svētki
9:00 Sv. Mise poļu valodā
11:00 Sv. Mise
18:00 Sv. Mise krievu valodā
22:00 Adorācija
23:00 Pateicības Sv. Mise
Pateicības himna „Dievs mēs Tevi slavējam”
Svētība ar Vissvētāko Sakramentu.
1. janvāris
Vissvētākās Jaunavas Marijas Dieva Mātes Svētki
 9:00 Sv. Mise poļu valodā
11:00 Sv. Mise
18:00 Sv. Mises

Draudzes paziņojumi

ALFA kurss sāksies 21. februārī.

Draudzes koris turpina uzņemt jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek ceturtdienās 19:00 kora telpā (katedrālē) un svētdienās 10:00 pirms Sv.Mises. Nāc un pievienojies mums!
26189762 (Vita)
vitazakse@inbox.lv