Dievkapojumu kārtība gavēņa laikā

Krusta ceļš gavēņa laikā: trešdienās un piektdienās plkst. 17:00; svētdienās plkst. 10:00.

Rūgtās asaras: svētdienās pēc plkst. 11:00 Sv. Mises

Piena ēdieni un tauki uzturā nav aizliegti arī gavēņa dienās; kuriem nav iespējams izvēlēties ēdienus, izņemot Lielo Piektdienu, piemēram, darba vietā, skolās, armijā, Baznīca atļauj gavēni aizvietot ar lūgšanu, tai dienā piecas reizes lūdzoties “Tēvs mūsu...”, “Esi sveicināta”, “Gods lai ir Tēvam...”.

5. marts, 1. mēneša svētdiena

09:00 Sv. Mise (poļu valodā)
Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana. Adorācija.
11:00 Sv. Mise
18:00 Sv. Mise (krievu valodā)

12. marts, Gavēņa II svētdiena

09:00 Sv. Mise (poļu valodā)
10:00 Krusta ceļš
11:00
Sv. Mise
* Pēc Sv. Mises “Rūgto asaru” dziedājumi
18:00 Sv. Mise

19. marts, Gavēņa III svētdiena

09:00 Sv. Mise (poļu valodā)
10:00 Krusta ceļš 11:00 Sv. Mise
* Pēc Sv. Mises “Rūgto asaru” dziedājumi
18:00 Sv. Mise
Mūsu draudzē; plkst. 07:00 no rīta iziet svētceļnieki uz Līvbērzi, lai piedalītos lūgšanā par diecēzes rekolekciju māju.

25. marts, sestdiena, KUNGA PASLUDINĀŠANAS SVĒTKI

Dievkalpojumi kā svētkos

9. aprīlis, PALMU jeb KUNGA CIEŠANU SVĒTDIENA

09:00 Sv. Mise (svētī pūpolu zarus)
10:00 Krustaceļš
11:00 Sv. Mise. (svētī pūpolu zarus)
Pēc Sv. Mises “Rūgto asaru” dziedājumi
18:00 Sv. Mise. (svētī pūpolu zarus)
* Nāciet ar pūpolu zariem!
Mises laikā tiks vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra uzturēšanai.

LIELĀS nedēlas dievkalpojumu kārtība

13. aprīlis, LIELĀ CETURTDIENA

10:00 HRIZMAS Sv. Mise * Piedalās diecēzes priesteri
17:00 KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU Sv.Mise.
Procesija uz Kristus ciešanu altāri
* Adorācija.

14. aprīlis, LIELĀ PIEKTDIENA

14:00 draudzes KRUSTA CEĻŠ
15:30 KRISTUS CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS. Procesija uz Kristus kapa altāri.
* Adorācija pie Kristu kapa
* Šajā dienā jāievēro stingrs gavēnis!

15. aprīlis, LIELĀ SESTDIENA

16:00 KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU VIGILIJA
*Lieldienu produktu svētīšana pl.11, 12, 13 un 14

16. aprīlis, svētdiena, KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS DIENA

08:00 Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums.
* procesija
* Sv. Mise
11:00 Sv. Mise

17. aprīlis, pirmdiena OTRĀS LIELDIENAS

09:00 Sv. Mise (poļu valodā)
11:00 Sv. Mise
18:00 Sv. Mise

21. aprīlis. Dieva Žēlsirdības svētdiena.

09:00 Sv. Mise (poļu valodā)
11:00 Sv. Mise
18:00 Sv. Mise (krievu valodā

Draudzes paziņojumi

Bērnu rekolekcijas 17. martā

Žēlsirdības vakars 23. martā

ALFA kurss sākās 21. februārī.

Draudzes koris turpina uzņemt jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek ceturtdienās 19:00 kora telpā (katedrālē) un svētdienās 10:00 pirms Sv.Mises. Nāc un pievienojies mums!
26189762 (Vita)
vitazakse@inbox.lv