Jelgavas Katolis, marta numurs

Gavēsim, lūgsimies un būsim žēlsirdīgi

Baznīca ir nolikusi 40 dienas gavēnim. 40 dienas Mozus pavadīja Sinaja kalnā, lai uzrakstītu desmit Dieva baušļus. 40 gadus izraēlieši ceļoja no Ēģiptes uz apsolīto zemi. Gavēņa 40 dienās mēs esam aicināti atjaunot Gara spēkus. Mērdējot miesu ar gavēni, mēs nostiprinām garīgo dzīvi ar lūgšanu un žēlsirdības labiem darbiem. Gavēnis ir atskaites laiks, kad pārskatam mūsu dzīvi laulībā, ģimenē, darbā un ar līdzcilvēkiem. Kristus gatavojoties cilvēces atpestīšanai no grēka ļaunuma, pavadīja 40 dienas tuksnesī un tika kārdināts nepaklausīt savam debesu Tēvam. Ja Ādams un Ieva paradīzes dārzā padevās Sātana kārdinājumiem un iegrūda cilvēci pirmdzimtā grēka bezdibenī, tad Jēzus tuksnesī pateica nešķīstā kārdinājumiem: „Atkāpies, Sātan, jo ir rakstīts – Tev būs pielūgt Kungu savu Dievu un Viņam kalpot”. (Mt 4,10)

Mūsdienās kristietis tiek kārdināts atmest cilvēka dvēseles vajadzības, ticības dzīvi, neiet baznīcā, neaudzināt bērnus ticībā. Mēs dvēseli barojam ar Dieva Vārdu, ar Euharistijas sakramenta pieņemšanu, ar iešanu uz baznīcu. Kristietis tiek kārdināts tikai spēlēt kristieša lomu, „kā mēs zirgiem liekam laužņus mutē, lai tie mums paklausītu, mēs ar to taču pakļaujam visu viņu ķermeni”. (Jk 3,3)

Pieņemsim Gavēņa prasības, lai caur gavēšanu, lūgšanu un žēlsirdības darbiem mēs pakļaujam savu dzīvi Dievam. Kristiešiem Gavēņa laikā nepietiek tikai ar labu gribu – vēl vajadzīga garīga motivācija un, proti, lūgšana un labie darbi. Gavēņa laiks mūs dara līdzjūtīgākus uz cilvēkiem, kuri cīnās ar alkohola problēmu un grib ievest kārtību savā un ģimenes dzīvē. Bērni caur atteikšanos no saldumiem mācās saprast upura jēgu, kā arī to, ka izvēloties lielāko labumu cilvēks var sasniegt augstākus mērķus izglītībā un dzīvē. Gavēnis ir labs laiks sevis pārbaudīšanā – cik brīvi mēs esam no atkarībām.

Mums patīk norādīt uz citu cilvēku trūkumiem, bet paši savās acīs neredzam savus trūkumus. Gavēņa laikā, nenomelnosim otru cilvēku, bet centīsimies viņā atrast kaut ko pozitīvu, labu, uzslavas cienīgu. Tēvi, mātes atrodiet kādu labu vārdu savam dēlam vai meitai! Katrs cilvēks gaida kādu uzslavu. Gavēņa laikā mums ir jākļūst par garīgi pārveidotiem cilvēkiem, kuru liecība par Kristus augšāmcelšanos ir tik pat pārliecinoša, kāda tā bija apustuļu laikos. Gavēnī gatavosimies kļūt par patiesiem Kristus lieciniekiem, kas pauž prieku un pārliecību par Kristus augšāmcelšanos un cilvēku apžēlošanu. Dieva žēlastība un griba piedot ir bezgalīga. Viņš mūs izvēl par savu žēlastību „mantiniekiem’”.

Bīskapa E. Pavlovska, draudzes priesteru, māsu karmelītu un draudzes darbinieku vārdā novēlu svētīgu un žēlastībām bagātu Gavēņa laiku!

Bīskaps Antons Justs emeritus

Ir aizvadīts notikumiem bagāts gads

Atskatoties uz jau pagājušo gadu, protams, secinājums viens – ir bijis spraigs. Izaicinājumi tieši vasarā ar pasaules Jauniešu dienām Krakovā un tam sekojošo svētceļojumu Jelgava – Aglona ir prasījuši daudz pūļu, bet apzinos, ka aizvien nes bagātīgus augļus. Darbs ar jauniešiem aizvien ir spraigs, šajā sezonā pilnībā šo aktivitāti ir pārņēmis priesteris Agris Ruļuks. Jauniešu tikšanās tagad notiek sestdienu vakaros kūrijas telpās. Priekšā mums visiem ir pasaules Jauniešu dienas Panamā 2019.

Dažādos līmeņos esam paveikuši pieaugušo apmācību. Ir noslēgušās Alfas kursu apmācības gan cietumā, gan arī rajonā. Ir nodoms turpināt ar šāda veida evaņģelizāciju Elejā vietā, kur ir nodoms nākotnē būvēt baznīcu. Pašreizējā situācijā saskatu lielu perspektīvu attiecībā uz tiem draudzes locekļiem, kas nupat pievienojušies mums. To zināmā mērā ir grūti just, tomēr noslēdzot Alfu nākas secināt, ka ir tā vērts. Tā nav tikai tāda garīga pieredze, bet gan arī iedrošinājums rīkoties praktiski. Tā kā vēl aizvien ir cilvēki, kuri par Dievu neko nav dzirdējuši un kuriem ir nepieciešami ne tikai padziļināties ticībā, bet arī pirmoreiz izdzirdēt par Kristu, tad aizvien apzinos lielo nepieciešamību pēc evaņģelizācijas. Pateicos, protams, visiem, kas ir atsaukušies aicinājumam un šajā pavasara sezonā aktīvi kalpo

Gads iesākas ar projektu realizāciju ārpus draudzes, atceroties Dieva lielo žēlastību, kas aizvadītajā gadā ļāva konsekrēt baznīcu Viesītē. Tā kā jau labu laiku nopietni sagatavošanās darbi ir aizritējuši pie Līvbērzes rekolekciju mājas projekta, tad ar bīskapa Edvarda Pavlovska svētību un praktisku iesaistīšanos būvdarbi ir sākušies, protams, iegūstot pavisam citu ātrumu un dinamiku. Lai būtu garīgi vienoti šajā iniciatīvā, tad 19. martā svētā Jāzepa svētkos aicinu jau agri no rīta tas ir pulksten 7:00 doties svētceļojumā uz Līvbērzes baznīcu, lai tur piedalītos kopīgā Misē un sadraudzībā.

Uzsākuši Lielo gavēni varbūt arī aizdomājamies par Kristus Augšāmcelšanās svētkiem, taču daudziem, jo daudziem cilvēkiem tieši šis pavasaris ir nopietnu lēmumu laiks. Jaunie pāri, kuri grasās šajā vasarā salaulāties ir devušies uz kursiem, lai tur pieredzējušo pāru iedrošināti viņi aizvien apzinīgi tuvotos lielajam noslēpumam, kas ir svētā laulībā, lai dzīvē ir uzticīgi, tādi, kuri prot piedot un, protams, mīl vienmēr. Turpina pārsteigt šis pāru skaits, jo aizvien liels ir pieprasījums pēc šāda veida apmācības. Rekordskaits salaulāto bija 2015. gadā – trīsdesmit pieci, taču arī tagad prognoze ir optimistiska. Kursos piedalās divdesmit pieci dalībnieku pāri. Neslēpšu vienmēr iedrošinos arī savā aicinājumā no jaunajiem, jo viņiem raksturīgs ir prieks un pārsteigums, par to cik daudz jauna viņi uzzina viens par otru un par Dievu no saderināto tikšanās vakariem. Esmu pateicīgs tiem draudzes locekļiem, kuri atbalsta kustību ar savām lūgšanām ceturtdienu vakaros esot Vissvētākā sakramenta priekšā un lūdzoties. Lūgšana par ģimenēm ir aicinājums, aicinājumā. Ticu, ka personas, kuras vēl tikai meklē savu otro pusi esot lūgšanā saņems iedrošinājumu ne tikai aktīvāk meklēt, bet arī žēlastību no Dieva sastapt īsto. Aicinu būt nomodā par jauniem cilvēkiem un palīdzēt viņiem atrast dzīves ceļu.

Informācija jau laulātajiem! Ilūkstē 10. martā sākas laulāto rekolekcijas, nedēļas nogale, kuru vada ekselence Edvards Pavlovskis un pāri Laulāto tikšanās kustības. Aicinu pārus veltīt laiku savai ģimenei un tās stiprināšanai.

Saņemot aizvien jaunas inicitāvas un dzirdot par aktivitātēm, kuras jau veiksmīgi īsteno draudzes locekļi piepilda patiess prieks. Aktīvā kalpošana dvēseļu labumam, kuru īsteno Marijas Leģions aizvien prasa cilvēka resursus, protams, šī kustība ir pārbaudīta un no Baznīcas atzīta. Mariāniskais garīgums, kuru īsteno tā locekļi ir arī ļoti spēcīgs aizsardzības veids kalpojumam. Leģiona locekļi šajās dienās aizvada rekolekcijas, kas ir gatavošanās leģiona solījuma atjaunošanai. Lai Dievs viņiem svētī katrā labā nodomā, īpaši jau pulcinot aizvien jaunus dalībniekus. Protams, ka šis veids nav vienīgais, kā kalpot tuvākajam, bet šī struktūra ir tās veids, kā sevi pilnīgi dāvātu un būt drošam, ka esi kopsolī ar baznīcu, tas ir ar draudzi aktīvi kalpojot.

priesteris Jurijs Gorbačevskis, Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles vikārs

Draudzes paziņojumi

Bērnu rekolekcijas 17. martā

Žēlsirdības vakars 23. martā

ALFA kurss sākās 21. februārī.

Draudzes koris turpina uzņemt jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek ceturtdienās 19:00 kora telpā (katedrālē) un svētdienās 10:00 pirms Sv.Mises. Nāc un pievienojies mums!
26189762 (Vita)
vitazakse@inbox.lv