Dievkalpojumu kārtība Ziemassvētku laikā

No 2. decembra līdz 24. decembrim – Adventa laiks. Sv. Mises Vissvētākās Jaunavas Marijas godam: sestdienās plkst. 730.

Oblātes var iegādāties katedrāles grāmatu galdā.

24. decembris, sestdiena - KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU vigilija

7:30 Sv. Mise
15:00 bērnu Ziemassvētku uzvedums katedrālē
16:00 Sv. Mise bērniem
18:00 Ganiņu sv. Mise
23:00 Svinīgā pusnakts sv. Mise jauniešiem un pieaugušajiem

25. decembris, svētdiena - KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKI

09:00 Sv. Mise (poļu valodā)
11:00 Sv. Mise
18:00 Sv. Mise

No plkst. 1200 līdz plkst. 1600 būs atvērta „Dzīvā Betlēme” katedrāles dārzā.

26. decembris, pirmdiena - OTRIE ZIEMASSVĒTKI - Sv. Stefana svētki

09:00 Sv. Mise (poļu valodā)
11:00 Sv. Mise*
18:00 Sv. Mise
13:00 Svētdienas skolas un draudzes bērnu eglīte.
Pieteikšanās pie M. Ruščakas un māsām karmelītēm

27. decembris, otrdiena - Sv. Apustuļa Jāņa svētki

09:00 Sv. Mise (poļu valodā)
11:00 Sv. Mise
18:00 Sv. Mise
Pēc katras sv. Mises vīna pasvētīšana

30. decembris, piektdiena - Sv.Ģimenes svētki

10:00 Sv. Mise (poļu valodā)
11:00 Sv. Mise
18:00 Sv. Mise

31. decembris, sestdiena - VECGADA VAKARS

07:30 Sv. Mise
18:00 Sv. Mise Vissv. Sakramenta uzstādīšana. Pateicības himna „Dievs mēs tevi slavējām”.* Adorācija.
23:00 Sv. Mise gadu mijā.
*Par minētās himnas nodziedāšanu pilnas atlaidas.

1. janvāris, svētdiena, JAUNAIS GADS - Dieva Mātes svētki un Vispasaules miera diena

09:00 Sv. Mise (poļu valodā)
11:00 Sv. Mise
18:00 Sv. Mise
Pirms galvenās sv. Mises dzied himnu „Nāc Svētais Gars”

 

2016. gada Eiropas jauniešu tikšanās - Rīgā
No Mūsu draudze uzņem jauniešus no Taize tikšanās: Līdz ar to ir sekojošas izmaiņas dievkalpojumu kārtībā:
30. decembris Svētās Ģimenes diena. Sv. Mise poļu valodā ir no plkst. 9:00 pārcelta uz plkst. 10:00.

Iespēja pārējās dienās piedalīties Taize lūgšanā no plkst. 8:30 - 9:15

Jau iepriekš pateicamies tiem, kas atsaukušies aicinājumam kļūt par viesģimenēm un uzņem jauniešus pie sevis šajās dienās.

Draudzes paziņojumi

ALFA kurss sāksies 25. oktobrī.

Draudzes koris uzņem jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek ceturtdienās 19:00 kora telpā (katedrālē) un svētdienās 10:00 pirms Sv.Mises. Nāc un pievienojies mums!
26189762 (Vita)
vitazakse@inbox.lv