Dievkalpojumu kārtība Ziemassvētku laikā

No 2. decembra līdz 24. decembrim – Adventa laiks. Sv. Mises Vissvētākās Jaunavas Marijas godam: sestdienās plkst. 730.

Oblātes var iegādāties katedrāles grāmatu galdā.

24. decembris, sestdiena - KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU vigilija

7:30 Sv. Mise
15:00 bērnu Ziemassvētku uzvedums katedrālē
16:00 Sv. Mise bērniem
18:00 Ganiņu sv. Mise
23:00 Svinīgā pusnakts sv. Mise jauniešiem un pieaugušajiem

25. decembris, svētdiena - KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKI

09:00 Sv. Mise (poļu valodā)
11:00 Sv. Mise
18:00 Sv. Mise

No plkst. 1200 līdz plkst. 1600 būs atvērta „Dzīvā Betlēme” katedrāles dārzā.

26. decembris, pirmdiena - OTRIE ZIEMASSVĒTKI - Sv. Stefana svētki

09:00 Sv. Mise (poļu valodā)
11:00 Sv. Mise*
18:00 Sv. Mise
13:00 Svētdienas skolas un draudzes bērnu eglīte.
Pieteikšanās pie M. Ruščakas un māsām karmelītēm

27. decembris, otrdiena - Sv. Apustuļa Jāņa svētki

09:00 Sv. Mise (poļu valodā)
11:00 Sv. Mise
18:00 Sv. Mise
Pēc katras sv. Mises vīna pasvētīšana

30. decembris, piektdiena - Sv.Ģimenes svētki

10:00 Sv. Mise (poļu valodā)
11:00 Sv. Mise
18:00 Sv. Mise

31. decembris, sestdiena - VECGADA VAKARS

07:30 Sv. Mise
18:00 Sv. Mise Vissv. Sakramenta uzstādīšana. Pateicības himna „Dievs mēs tevi slavējām”.* Adorācija.
23:00 Sv. Mise gadu mijā.
*Par minētās himnas nodziedāšanu pilnas atlaidas.

1. janvāris, svētdiena, JAUNAIS GADS - Dieva Mātes svētki un Vispasaules miera diena

09:00 Sv. Mise (poļu valodā)
11:00 Sv. Mise
18:00 Sv. Mise
Pirms galvenās sv. Mises dzied himnu „Nāc Svētais Gars”

 

2016. gada Eiropas jauniešu tikšanās - Rīgā
No Mūsu draudze uzņem jauniešus no Taize tikšanās: Līdz ar to ir sekojošas izmaiņas dievkalpojumu kārtībā:
30. decembris Svētās Ģimenes diena. Sv. Mise poļu valodā ir no plkst. 9:00 pārcelta uz plkst. 10:00.

Iespēja pārējās dienās piedalīties Taize lūgšanā no plkst. 8:30 - 9:15

Jau iepriekš pateicamies tiem, kas atsaukušies aicinājumam kļūt par viesģimenēm un uzņem jauniešus pie sevis šajās dienās.

Draudzes paziņojumi

Draudzes koris uzņem jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek ceturtdienās 19:00 kora telpā (katedrālē) un svētdienās 10:00 pirms Sv.Mises. Nāc un pievienojies mums!
26189762 (Vita)
vitazakse@inbox.lv