Dievkalpojumu kārtība martā

4. marts, mēneša 1. piektdiena
09:00 Sv. Mise (poļu valodā)
11:00 Sv. Mise
pēc Sv. Mises Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana. Adorācija līdz pl. 17:00
17:00 Krusta ceļš
18:00 Sv. Mise.

6. marts, Gavēņa laika IV svētdiena
09:00 Sv. Mise (poļu valodā)
10:00 Krusta ceļš 11:00 Sv. Mise
Pēc Sv. Mises “Rūgto asaru” dziedājumi
18:00 Sv. Mise. (krievu valodā)

10. marts, ceturtdiena
Iesākam novenu Sv. Jāzepa godam. Pēc Sv. Mises pie atvērta tabernakula litānija Sv. Jāzepa godam.

11. - 13. marts, Draudzes rekolekcijas gavēņa laikā

11. marts, piektdiena
07:30 Sv. Mise.
Rekolekciju atklāšana
17:00 Krusta ceļš
18:00 Sv. Mise. Adorācija.

12. marts, sestdiena
09:00 Sv. Mise (poļu valodā)
pēc Sv. Mises Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana. Adorācija līdz pl. 15:00
11:00 Sv. Mise
Pēc Sv. Mises “Rūgto asaru” dziedājumi 15:00 Krusta ceļš. Vada draudzes bērni
16:00 Sv. Mise ar uzrunu bērniem.

13. marts, Gavēņa laika V svētdiena
09:00 Sv. Mise (poļu valodā)
10:00 Krusta ceļš
11:00 Sv. Mise
Pēc Sv. Mises “Rūgto asaru” dziedājumi
18:00 Sv. Mise

19. marts, sestdiena, lieli svētki
Sv. Jāzeps, Vissvētākās Jaunavas Marijas Līgavainis
09:00 Sv. Mise (poļu valodā)
11:00 Sv. Mise
16:00 Sv. Mise

20. marts, Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena
Nāciet ar pūpolu zariem!
09:00 Sv. Mise (svētī pūpolu zarus)
10:00 Krustaceļš
11:00 Sv. Mise. (svētī pūpolu zarus)
Mises laikā tiks vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra uzturēšanai. Pēc Sv. Mises “Rūgto asaru” dziedājumi
18:00 Sv. Mise. (svētī pūpolu zarus)

24. marts, Lielā ceturtdiena
10:00 Hrizmas Sv. Mise Piedalās diecēzes priesteri
17:00 Kunga pēdējo vakariņu Sv. Mise. Procesija uz Kristus ciešanu altāri
Adorācija.

25. marts, Lielā piektdiena
Kunga Pasludināšanas svētki tiek pārcelti uz 4. aprīli!
Šajā dienā jāievēro stingrs gavēnis!
14:00 draudzes Krusta ceļš
15:30 Kristus ciešanu un nāves piemiņas dievkalpojums. Procesija uz Kristus kapa altāri.
Adorācija pie Kristus kapa

26. marts, Lielā sestdiena
Lieldienu produktu svētīšana pl.11:00, 12:00, 13:00 un 14:00
16:00 Kunga augšāmcelšanās svētku vigilija

27. marts, svētdienam Kunga augšāmcelšanās diena
08:00 Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums.

  • procesija
  • Sv. Mise

11:00 Sv. Mise

28. marts, pirmdiena Otrās Lieldienas
09:00 Sv. Mise (poļu valodā)
11:00 Sv. Mise
18:00 Sv. Mise

1. aprīlis, mēneša 1. piektdiena
09:00 Sv. Mise (poļu valodā)
11:00 Sv. Mise
Adorācija visu dienu
18:00 Sv. Mise

3. aprīlis, Dieva Žēlsirdības svētdiena.
Dievkalpojumi kā parasti svētdienās.
Mūsu draudzē viesojas pāvesta Franciska nozīmētais žēlsirdības misionārs.

Draudzes paziņojumi

ALFA kurss sāksies 25. oktobrī.

Draudzes koris uzņem jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek ceturtdienās 19:00 kora telpā (katedrālē) un svētdienās 10:00 pirms Sv.Mises. Nāc un pievienojies mums!
26189762 (Vita)
vitazakse@inbox.lv