Piedalos svētajā Misē

Pāvests Pāvils VI mācīja, ka ne jau cilvēks eksistē liturģijai, bet liturģija cilvēkam. Ne jau Dievam ir vajadzīga liturģija, bet cilvēkam. Man ir jāsasniedz pestīšana, smeļoties no pārdabisko žēlastību avota, kas verd visas liturģijas svinību laikā. Mums sv. Mises laikā nevajadzētu izturēties pasīvi un klusējoši, tas nevar būt par teātri, kurā mēs uz visu noskatītos no malas kā skatītāji – sv.Misē ir jābūt ar visu sirdi. Racionāls un ticīgs cilvēks, kurš brīvprātīgi atnāca uz sv. Mises svinībām zina, kaut tikai intuiktīvi, ka kaut gan pestīšana tika iegūta bez mums, jo žēlastība vienmēr rodas bez mūsu nopelna, tomēr tā apmirst, ja cilvēks ar to nesadarbojas. Tāpēc noteikti nav pereizi, ja mēs atnākam uz baznīcu sv.Mises laikā vai arī izejam no tās ātrāk pirms tā beigusies, citādi nesaņemam visas garīgās dāvanas, kuras Dievs mums vēlas dot. Tādā veidā mēs apvainojam Dieva labestību, izrādod necieņu un nepateicību. Lai labi, pienācīgi, aktīvi, apzināti un pilnīgi piedalītos sv. Misē, ir jāizpilda sekojoši nosacījumi:

Saprast liturģiju – tas nozīmē, ka galvenais celebrants nav priesteris, bet Kristus. Viņa klātbūtne zem maizes un vīna zīmēm ir sv. Mises būtība. Mēs klausāmies Jēzus vārdus, Viņa priekšā krītam uz ceļiem. Tie esam mēs, kas izpildām Jēzus Testamentu Pēdējo Vakariņu laikā. Svētajā Misē ir jābūt no sākuma līdz galam! Ir jāpilnveido savas zināšanas par to,kas notiek sv.Misē, lai labāk un aktīvāk piedalītos tajā.

Jāprot sadarboties – ar saviem vārdiem un darbību, lūdzoties un veidojot dialogu ar priesteri, varam kopīgi „radīt” sv. Mises svinības.

Jāprot klusēt – klusums, kas tiek izdzīvots sv. Mises laikā nav kaut kāda pauze vai pārtraukums, tas ir dinamisks, šajā laikā mēs personīgi izdzīvojam kādu konkrētu vārdu vai darbību, kura tiek svinēta tajā mirklī. Klusums pirms vispārējās grēksūdzes, kas palīdz atklāt savu grēcīgumu; klusums pēc

homīlijas – palīdz pārdomāt un pieņemt kādu patiesību. Tas ir nepieciešams īpaši pēc sv. Komūnijas pieņemšanas, kad personīgi sarunājamies un klausāmies Dievā, Kuru nupat pieņēmām savā dvēselē.

Dziedāt – dziedāšana sv. Mises laikā arī ir lūgšana.

Baznīca kā celtne

Kādēļ eju uz baznīcu? Jo tā ir priviliģēta vieta, kurā varam tikties ar Dievu. Pats Jēzus Kristus apmeklēja Jeruzālemes Svētnīcu, izrādīdams tai dziļu cieņu, runāja arī sinagogās. Arī mums ir redzamas svētas vietas, kurās mēs tiekamies ar Dievu īpašā veidā, Bībele tās salīdzina arī ar garīgo Kristus Miesu. Baznīca kā ēka ir Kopienas simbols. Parasti pie ieejas baznīcā mēs redzam svētītā ūdens trauku, kas mums atgādina krstību brīdi, kurā mēs kļuvām par Kristus Baznīcas locekļiem. Tieši baznīcā mēs svinam un pieņemam vislielāko Noslēpumu – Euharistiju, tur saņemam grēku piedošanu un samierinamies ar Dievu un cilvēkiem.

Baznīca ir altāra dēļ.

Altāris ir baznīcas ēkas sirds, svētais galds, uz kura kļūst klātesošs Kristus Upuris. Tieši uz altāra mēs piedzīvojam Pēdējo Vakariņu Pashā Mielastu. Tādēļ tas ir paša Kristus simbols, kurš mūs pestīja. Galds ir tikšanās un kopības vieta. Baznīcas arhitektūra ir veidota tā, lai viss tiktu pakārtots altārim, uz kura notiek Euharistiskais Noslēpums. Tādēļ sv. Mises laikā altārim tiek izrādītas cieņas izpausmes: skūpsts, paklanīšanās vai nokrišana uz ceļiem, apkūpināšana, krusta novietošana pie tā, sveču aizdegšana, altārsegas uzklāšana, ziedu kompozīciju novietošana un īpaša apgaismošana.

Altāris ir ģimenes galds, jo Kristus ir Viens domāts visiem. Lai cik ļoti mēs atšķiramies no citiem, tomēr šis altāris mūs vieno vienā Dieva ģimenē. Tātad altāra kā galda nozīme ved mūs uz pārdomām par mieru, saticību, harmoniju, prieku par attiecībām, miesas un gara paēdināšanu. Mēs zinām, ka tad, kad esam sastrīdējušies, nespējam ar prieku ēst kopīgi maltīti. Svarīgi ir piedot viens otram, ja vēlamies pieiet pie viena galda. Jālūdz Svētā Gara palīdzība, lai mana klātbūtne, vienotība ar Dievu un izpratne par sv.Misē notiekošo būtu dzīva un patiesa, tad varam piedzīvot īstus brīnumus mūsu dzīvē.

m. Ksenija Bērniņa Jēzus māsa karmelīte

Viss numurs: sadaļā avīze

Draudzes paziņojumi

Draudzes koris turpina uzņemt jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek ceturtdienās 19:00 kora telpā (katedrālē) un svētdienās 10:00 pirms Sv.Mises. Nāc un pievienojies mums!
26189762 (Vita)
vitazakse@inbox.lv

Svētceļojumi 2018

  • 10. - 18. aprīlis - uz Svēto Zemi. Grupu pavadīs priesteri.
  • 18. - 23. jūnijs - Svētceļojums uz Lurdu. Lidojums Rīga-Londona-Lurda. Dzīvošana viesnīcā ar brokastīm un vakariņām. Grupu pavada priesteris. Svētceļojuma cena: 650 EUR.
  • 23. - 31. oktobris - Svētceļojums uz Svēto Zemi. Grupu pavadīs priesteri.

Pieteikties svētceļojumiem pa tālr.:29524763 (Ināra), kā arī internetā: http://www.shalomisrael.lv